ONU

CONTRIBUCIÓ ALS OJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENNI
 
El setembre de 2010 es van definir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, com a resultat de la Cimera del Mil·lenni i amb l’objectiu de fer combatre la pobresa mundial. Es van definir un total de 8 objectius que es van marcar la fita de ser assolits abans de 2015.
 
Podeu trobar més informació a la pàgina oficial de les Nacions Unides:
 
Des d’Activa Solidària i amb les activitats que està desenvolupant la Kim a Uganda, sobre terreny, sestà treballant activament per a assolir aquests objectius.
 
 
ERRADICAR LA PROBRESA EXTREMA I LA GANA. La Kim treballa en diferents activitats vinculades amb aquest primer objectiu. Per un costat, dóna feina directa als habitants de la zona–treballant les seves terres, realitzant el seu transport i el de voluntaris...-i, per un altre, tracta de dinamitzar la població local a qui involucra en actuacions com la realització d’artesania, amb la finalitat de que obtinguin un ingrés amb la seva venta als voluntaris. A més a més, recentment, ha comprat un terreny que servirà per conrear aliments bàsic, on hi treballarà la gent local i rebran a canvi aliments o un petit salari com a jornalers.
 
 
EDUCACIÓ BÀSICA UNIVERSAL. Les aportacions que rep la Kim ajuden a finançar l’escolarització de nens i nenes que, d’altra banda, no s’ho podrien permetre. A més, el Projecte de les Compreses vol evitar que les nenes perdin dies d’escolarització durant el període, la qual cosa suposa un endarreriment escolar per aquest vulnerable col·lectiu.
 
 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A HOMES I DONES. En aquest tercer objectiu podem tornar a nombrar el Projecte de les Compreses, així com la implicació de les dones en activitats laborals remunerades (artesanies, hort).
REDUIR LA MORTALITAT INFANTIL i MILLORAR LA SALUT EN LA MATERNITAT. Els nens són un dels principals motius pels quals la Kim va decidir quedar-se a Uganda i alhora una de les línies de treball més importants. D’una banda dóna seguiment a nens amb problemes de malnutrició lleus, a través del projecte “House Visits” que inicià a principis del 2011 i que consisteix en el seguiment setmanal de les famílies a la seva pròpia llar i a qui se’ls facilita assessorament, aliments i els tractaments necessaris. D’altra banda, es responsabilitza del tractament de nens que es troben en un estat greu i que han de ser atesos als hospitals. La Kim treballa conjuntament amb els hospitals, principalment, de Kyotera i Masaka, amb la col·laboració, també, de voluntaris infermers i ha aconseguit una sala de maternitat a l’hospital de Kyotera on podran atendre mares i nadons recent nascuts. Finalment, apuntar que l’any passat es va col·laborar directament en la compra de medicaments per a la infermeria de l’escola rural de Kabira.


AVANÇAR EN LA LLUITA DEL VIH/SIDA, LA MALÀRIA I ALTRES MALALTIES.La Kim es responsabilitza del tractament, sobretot de nens amb malalties greus, en aquest sentit, l’any passat, a través de donatius d’Activa Solidària s’està duent a terme el tractament de l’Ivan que té tuberculosi a l’ós de la cama.
 

ASSEGURAR UN MEDI AMBIENT SA I SEGUR. Relacionat amb aquest objectiu, s’està treballant,conjuntament amb una organització local, amb la construcció de “cuines d’adobe” per tal de millorar la combustió i, conseqüentment, disminuir la quantitat de biomassa usada i, alhora disminuir accidents. D’altra banda, s’han instal·lat plaques solars a casa la Kim i es vol iniciar un projecte de construcció d’un pou a la casa i/o al terreny que es vol conrear, per tal de facilitar l’accés a l’aigua potable i millorar la producció.  
 
 
ACONSEGUIR UNA SOCIETAT GLOBAL PER AL DESENVOLUPAMENT. La col·laboració que rep la Kim des del seu país natal (Holanda) i des de Catalunya, amb Activa Solidaria, així com de col·laboracions d’altres parts del món – a nivell individual, d’organitzacions o d’institucions -, la creació de treball en xarxa amb entitats i institucions ugandeses, i la seva interrelació, dóna sentit a aquest últim objectiu.