La nova llar de la PAULINA

Molt a prop de la casa de la Kim, hi ha una senyora gran que, amb les dificultats que l’envolten i la falta de recursos, s’està fent càrrec de nens orfes. Vam anar amb la Kim a visitar-la. Ella cada setmana l’ajuda com pot. Li porta llet i farina de peix perquè els nens que cuida tinguin la possibilitat d’ingerir proteïna. Aquesta senyora, vivia amb els nens orfes, uns set o vuit aproximadament en una petita casa de fang i palla.