PROJECTE DE DESNUTRICIÓ INFANTIL

La Kim continua gestionant la unitat de desnutrició infantil al centre mèdic de Kyotera. Gràcies les seves contribucions es garanteixen les medicines i els aliments tant necessaris per remuntar aquests petits supervivents.
Es molt complaent veure com els infants, amb un final tràgic segur, es recuperen a poc a poc i finalment aconsegueixen marxar en un estat de nutrició normal. En el mateix hospital s’estan impartint cursos per educar a les famílies, i sobretot a les mares, en una nutrició correcta.