Què fa la KIM en l'actualitat?


Després de 6 anys de dedicació, iniciativa, esforç i constància, la Kim està fent una gran feina amb la gent de la comunitat. El projecte per ajudar als nens amb problemes de malnutrició cada cop agafa més forma i engloba diferents aspectes, per tal de que, a la llarga, la gent de la comunitat acabi essent autosuficient. 

TREBALL COMUNITARI
Formació i divulgació del projecte a les famílies de la comunitat
Cada dimecres, l’equip de la Kim, format per un regidor, un nutricionista i un mediador local, es desplaça a diferents indrets de la regió per tal de fer formació sobre com detectar problemes de malnutrició, com millorar l’alimentació dels infants, la importància de la lactància materna, entre d’altres i, alhora, es fa difusió del projecte.
House visits
Cada dijous es fa un seguiment de nens que han patit problemes de malnutrició. El monitoratge consisteix en revisar l’estat de salut del nen, a través d’observació directa i parlant amb la família. A més es reparteixen aliments supletoris (llet, ous, sucre, peix) i/o roba, en cas de que sigui necessari.

HOSPITAL DE KYOTERA
La Kim disposa d’una sala amb 6 llits per a nens amb malnutrició de l’hospital de Kyotera, el més pròxim a la zona rural on ella treballa. Tots els nens que arriben amb problemes de malnutrició els ingressen en aquesta habitació on les famílies paguen un preu simbòlic per l’estança.

Les famílies que arriben s’han d’estar un mínim de dues setmanes a l’hospital, que és el que poden tardar a recuperar-se els nens amb problemes de malnutrició poc greus. La persona que acompanya el nadó és la responsable de canviar-lo i alimentar-lo i, durant l’estança  a l’hospital, rep formació de com fer-ho. L’hospital disposa de cuina, on els familiars poden preparar els àpats als seus nens.
Els nens que presenten simptomatologies més greus són enviats a l’hospital de Masaka, on tenen més recursos mèdics a qui la Kim continua fent seguiment i donant suport econòmic.

L’HORT
Fa prop d’un any que la Kim va poder comprar un terreny de 7 hectàrees. Allà s’hi cultiven diferents fruites i verdures per tal de proveir menjar a les famílies ingressades a l’hospital de Kyotera. A més, hi ha porcs i possiblement en un futur hi posin gallines, vaques i cabres.
Per a generar ingressos i fer el projecte autosostenible, s’han plantat cafeters, s’està iniciant un projecte de producció de mantega de cacauet i es preveu obrir un mercat setmanal per vendre els excedents a la població local.

Actualment hi treballen vuit persones, cinc de les quals són dones que han tingut fills amb problemes de malnutrició. Totes elles reben un salari setmanal que els ajuda a tirar endavant les seves famílies.
Aquest projecte s’ha inspirat en una iniciativa que està portant a terme una altra ONG a Masaka, on han reproduït un ideal de casa autosostenible i del qui la Kim rep assessorament.