PROJECTES 2012-2013

Construcció d'un pou d'aigua.- "L'aigua és vida". Aquesta frase agafa el seu sentit més literal a l'Àfrica (sobretot en època seca). Per poder gaudir d'aquesta han de caminar quasi un kilòmetre a diari i transportar amb ells una pesada marranxa d'aigua. 
Acollida de nens.- Des de que la Kim es va quedar a Uganda s’ha convertit en el referent de les famílies de la zona que, acudeixen a ella quan els seus fills es veuen greument en problemes com és el cas de la Beyoncé (imatge). La Kim s’intenta fer càrrec de les despeses hospitalàries i mèdiques, seguiment...

House Visits.- Consisteix en anar casa per casa a localitats remotes per ajudar a les famílies amb nens desnodrits. Se’ls hi facilita alimentació bàsica, formació i es fa un seguiment dels infants. L’any 2012 s’ha pogut construir una casa orfenat gràcies als donatius recaptats.

Compreses.- La organització AFRIPADS confecciona compreses reutilitzables amb treballadors locals i amb preus de venta accessibles. Això permet que les joves puguin assistir a l’escola amb normalitat durant el període i en millorar la seva formació.

Projectes  BFFF Àfrica.- Es col·labora amb aquesta entitat local en la construcció de cuines de tova(fang) a les cases de zones rurals. Aquestes cuines redueixen la desforestació i eviten greus problemes respiratoris, entre d’altres actuacions.

Escola St Paul Kaaso.- La Kim subvenciona les despeses educatives d'alguns nens. Es fan actuacions amb voluntariat i s’hi canalitzen donatius per facilitar medicaments i altres.

Voluntariat.- S’està començant a gestionar grups de voluntaris per apropar-los a la realitat africana. Això es fa "in situ" a través dels projectes que la Kim està portant a terme.

Malària.- El 2012 s'engega un projecte a través de la planta Artemisa. Aquesta  actua per  disminuir els efectes devastadors de la malària.